Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

May 14 2019

1022 e525 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoeurina coeurina
7525 5fca 390
Reposted fromfriends friends viacoeurina coeurina
Reposted fromFlau Flau viapeasorela peasorela
7499 81a6 390
Reposted fromLotte Lotte viapeasorela peasorela
- Mnie się nadal wydaje, że to "prawdziwe życie" dopiero ma nadejść.

- Tak, jasne, kiedy jesteśmy młodzi, wydaje nam się, że przeżywamy ciągle wstęp do życia. Mamy 20 lat, 30 i myślimy: "Prawdziwe to dopiero się zacznie". Przebiegamy przez te progi, czekając na jakiś przełom, a to, co jest teraz...

- Jest nieważne.

- Jest czekaniem. Zmartwię panią. Ta choroba nie mija. Wciąż się myśli: "Zaraz, już zaraz zacznę żyć". Już, już, jeszcze jeden tekst napiszę, jedne zajęcia poprowadzę i zaczynam żyć.
— Marek Bieńczycki w rozmowie z Magdaleną Kicińską, "Mieszkam w Republice Nie Tutaj", Wyborcza.pl Magazyn 14.03.15
Reposted from1923 1923 viapeasorela peasorela

May 01 2019

3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viakeeplooking keeplooking

April 30 2019

4624 9700 390
Reposted frombotanyplay botanyplay viakeeplooking keeplooking
4059 2623 390
Reposted frompiehus piehus viakeeplooking keeplooking
9894 cbdd 390
Reposted fromTinchen Tinchen viakeeplooking keeplooking
2296 ab89 390
4409 8b41 390
Reposted fromoll oll viakeeplooking keeplooking
4443 1d61 390
Reposted fromsoftboi softboi viakeeplooking keeplooking
3010 13e7 390
Reposted fromrosejalea rosejalea viakeeplooking keeplooking
4245 15f4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakeeplooking keeplooking

April 27 2019

3571 f2e3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl