Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2017

0455 f026 390
Reposted fromwebomatic webomatic viaszydera szydera
piesel
Reposted frompankamien pankamien viaszydera szydera
72

very symbolic illustration commemorating the 72 anniversary of the Warsaw Uprising (01.08.1944 ) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Warsaw_Uprising
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaszydera szydera
4577 63f2 390

September 21 2017

Rzad­ko myśli­my o tym, co ma­my, lecz zaw­sze o tym, cze­go nam brak.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromSzyszek4 Szyszek4 viaszydera szydera
6266 1a87 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaszydera szydera
1276 8e82 390
Reposted fromochgod ochgod viaszydera szydera
1372 8e1a 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaszydera szydera
9084 9622 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaplateau plateau

September 20 2017

2419 370b 390
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viamefir mefir
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via13-days 13-days
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viawonderwall wonderwall
5634 ff61 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawonderwall wonderwall
6747 4a26 390

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viawonderwall wonderwall
9941 c7e8 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viawonderwall wonderwall

September 19 2017

Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viaszydera szydera
6119 404f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaszydera szydera
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viainyou inyou
Reposted fromquestion question viainyou inyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl