Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

Reposted fromworst-case worst-case viaplateau plateau
9352 6f79 390
Reposted fromindie indie viastarryeyed starryeyed
4113 4fd1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
4861 4d87 390

emptyg1rl:

me (not caffeinated): anxious

me (caffeinated): anxious, but faster

Reposted fromdivi divi vianiiks niiks
Reposted fromfitvet fitvet viaowieczka owieczka
0817 ae22 390
O panie
Reposted fromkopytq kopytq viablacktoblack blacktoblack

razorshapes

Urban: Budapest, Hungary 2010 by Peter Zeglis

Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaowieczka owieczka
Reposted frombluuu bluuu viaowieczka owieczka
Reposted fromFlau Flau viaowieczka owieczka
Żeby nauczyć się myśleć pozytywnie, trzeba trenować. Codziennie, systematycznie, konsekwentnie. Umiejętność pozytywnego myślenia jest jak mięsień. Im częściej go używasz, tym jest mocniejszy.
— B. Pawlikowska
Reposted frommortal mortal viaowieczka owieczka
9915 cf45 390
Reposted fromscorpix scorpix viaowieczka owieczka
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaowieczka owieczka
4053 4ac5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablacktoblack blacktoblack
9221 46c1 390
Reposted fromBalladyna Balladyna viablacktoblack blacktoblack
Kobieta jest po to, żeby coś robiła – nie! W pierwszej kolejności jest w innym celu: kobieta wnosi coś, co powoduje, że bez niej świat nie byłby taki sam. Mężczyzna i kobieta nie są tacy sami. Nie, żeby jedno z nich było ważniejsze od drugiego, tylko że mężczyzna nie wnosi harmonii, a ona tak. To ona daje harmonię, która uczy nas łagodności, delikatnej miłości i sprawia, że świat jest piękniejszy.
— Papież Franciszek
Reposted fromflorentyna florentyna viainyou inyou
4118 5d8f 390
4871 cc72 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakarmacoma karmacoma
5171 1b16 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma
2668 1686 390

Pink Floyd The Wall - David Gilmour playing Comfortably Numb - Nassau 1980 © Jill Furmanovsky

Reposted fromnickdrake nickdrake viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl