Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2017

bolą mnie miłości
których nie przeżyłem

przerażają mnie śmierci
w których nie brałem udziału

lękam się światów
w których nie zamieszkam

boję się siebie
którego nie znam
— Jarosław Borszewicz
2087 fb14 390
Reposted frommisza misza vialoveisnobigtruth loveisnobigtruth
Reposted fromshakeme shakeme viamaybeyou maybeyou
    Nic nie jest oryginalne. Kradnij ze wszystkiego, co wpływa na twoją inspirację lub napędza twoją wyobraźnię. Wchłaniaj stare filmy, nowe filmy, muzykę, książki, obrazy, fotografie, wiersze, sny, przypadkowe rozmowy, architekturę, mosty, znaki drogowe, drzewa, chmury, zbiorniki wodne, światło i cienie. Wybieraj tylko te rzeczy, z których masz kraść, które przemawiają bezpośrednio do twojej duszy. Jeśli tak zrobisz, twoje prace – i kradzieże – będą autentyczne. Autentyczność jest bezcenna; oryginalność nie istnieje. I nie zawracaj sobie głowy ukrywaniem swojego złodziejstwa – obnoś się z nim, jeśli masz na to ochotę. W każdym razie zawsze pamiętaj, co powiedział Jean-Luc Godard: „Nie chodzi o to, co skądś zabierasz – chodzi o to, gdzie zabierasz.
— Jim Jarmush
6786 9239 390
Reposted fromscorpix scorpix viaszydera szydera
Reposted fromoll oll viaszydera szydera
0943 6a52 390
Reposted fromshepard shepard viacoeurina coeurina
0032 3683 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacoeurina coeurina
3570 23d2 390
Reposted fromabsolem absolem viausmiechprosze usmiechprosze

rippleklainebagels:

home is where you fully understand how the shower works

Ciekawa kobieta to nie lalunia. Interesująca kobieta to przeciwnik, osobowość.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromBotwinka Botwinka viasomebunny somebunny
Świat cierpi na brak mężczyzn, szczególnie tych, którzy są cokolwiek warci.
— Jane Austen
Reposted frominpassing inpassing viasomebunny somebunny
5680 c5e5 390
Reposted frompeper peper viasomebunny somebunny
1774 bb94 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasomebunny somebunny
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viasomebunny somebunny
Cudowność chwil i wydarzeń nie wypływa z samej rzeczywistości, ale z naszego na nią spojrzenia. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Krocz tak, jakby za tobą szło trzech mężczyzn.
— Oscar de la Renta
Reposted fromflorentyna florentyna viasomebunny somebunny
1572 fcc2 390
Reposted frommyjapanese myjapanese viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl