Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viatoolong toolong
4050 3f34 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoolong toolong
3388 f915 390
Nie było żadnych romantycznych kolacji, wyjazdów do kina czy teatru. Były spacery w deszczu bez parasola, po chodnikowych dziurach, parkowe wędrówki w towarzystwie komarów, pełne śmiechu chwile`po szkole `,wieczorne spotkania z rozdeptanymi ślimakami pod stopami oraz plac zabaw nocą przy blasku księżyca.Od tego się zaczęło coś wielkiego .
Reposted fromzenibyja zenibyja viatoolong toolong
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viatoolong toolong
5923 7042 390

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner viatoolong toolong
1192 9bd7 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoolong toolong
2281 7132 390
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaweruskowa weruskowa
6956 029e 390
7975 d9f5 390
Reposted fromsherlock sherlock viawolalabym wolalabym

April 26 2017

0551 e409 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viamefir mefir
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— A. Chylińska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
6883 284e 390
Reposted fromxopolly xopolly viamefir mefir
2512 ca39 390
Reposted frominspire inspire viamefir mefir
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viamefir mefir
- Czujesz do niej coś jeszcze?
- Mógłbym dla niej oszaleć gdyby dała mi możliwość.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamefir mefir
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść i marzyć cicho o nieznanym bycie, w którym byś była moją samotnością, i w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaszydera szydera
2644 5dbc 390

nadi-kon:

“I wish I didn’t love you or that I loved you much more.”

L'Eclisse (1962) dir. Michelangelo Antonioni

“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl